Årshjul september

Action
Dato
Ansvarlig
Frist for å betale lisens 1. september Økonomiansvarlig
Sette en komite for RC når ansvarlig 1. september Styret
Ringeriksdagen Første helg i september Alle
Fri omberammingsperiode av kamper (sjekk dato fra region, varierer fra år til år)
Sportslig leder / trener
Møte med lag / trenere - sjekke at alle utvalg er på plass
Lagleder / sportslig leder
Gjensidige Håndballskole
Sportslig leder / lag
Foreldremøter
Trener / lagleder