Årshjul november

Action
Dato
Ansvarlig
Betalingsfrist 2. termin serieavgift 15. november Økonomiansvarlig
Lisens til 13-åringer. Registrere spillere i SA.