Årshjul desember

Action
Dato
Ansvarlig
Påmeldingsfrist kommende J/G 11 og 12 1. desember Lagledere / sportslig leder
Betalingsfrist lisens for de som fyller 13 år etter 01.01 31. desember Økonomi / sportslig leder
Kontinuerlig Dato
Ansvarlig
Politiattester trenere og trenerapparat