Årshjul februar

Action
Dato
Ansvarlig
Betaling aktivitetsavgift
1. februar
Økonomiansvarlig
Frist for vegringsrett opprykk
1. februar
Sportslig leder
Sportslig ledermøte på tvers i region

Sportslig leder
Planlegge RM i håndball når ansvarlig

Styret
Gjensidige Håndball Skole - vinterferie

Sportslig leder
Frist for betaling av 3. termin serieavgift
23. februar
Økonomiansvarlig
Årsmøte - saker innmeldes
29. februar
Styret ++