Årshjul januar

Action
Dato
Ansvarlig
Frist for lisens førstegangsbetaler 1.1 Økonomiansvarlig
Dommere - møte og samling for kommende år
Dommeransvarlig
Trenere - møte og avtale for trenere kommende år
Sportslig ansvarlig
Frist for å melde overgang klubber 31.1 Sportslig leder