TURNERINGSREGLEMENT RC 2018

For forhold som ikke er nevnt i dette reglement gjelder NHF`s kampreglement og spilleregler

 

1. KLASSEINNDELING

J/G 6-8 år spiller etter konkurranseform for minihåndball (4’er).

J/G 9-11 år spiller etter konkurranseform for aktivitetsturnering (6’er).

J/G 12 år og eldre spiller etter regler for aldersbestemte lag.

2. DELTAGERLISTEN

Deltakerlisten skal undertegnes av lagleder, og være innlevert hovedsekretariatet senest 30 min. før første kamp starter.

Minihåndball: Laget består av inntil 8 spillere.

Aktivitetsspill: Laget består av inntil 12 spillere.

Aldersbestemte lag: Det er anledning til å benytte inntil 16 spillere men ikke mer enn 12 spillere i én kamp.

3. SPILLERNE

Det er ønskelig med rene jente- og guttelag, men dersom laget er en miks av jenter og gutter stiller laget i gutteklassen. Unntaket er hvis et rent guttelag stiller i en årsklasse over i jenteklassen. Guttelag kan også stille i jenteklassen i samme alderstrinn dersom dette er godkjent på forhånd av trener/lagleder til jentelagene. Det er likevel viktig at guttelagene ikke dominerer kampene, trener/lagleder er ansvarlig for å «lage» jevne kamper.

4. DISPENSASJON

I minihåndball og aktivitetsspill er det anledning til å ha med maksimalt 1 overårig spiller pr kamp. For aldersbestemte lag gis det dispensasjon på inntil 2 overårige spillere pr kamp. Dersom to gutter spiller på disp på jentelag kan kun en av disse delta pr kamp.


5. SPILLERE MED ULIK KLUBBTILHØRIGHET

For spillere som i overgangsperioden spiller for sin nye klubb, skal de på forlangende kunne forevise elektronisk registrert overgangssøknad.

RingeriksCup åpner for sammensatte lag av spillere fra ulike klubber, men i disse tilfellene skal laget stille i en årsklasse høyere enn den de formelt tilhører. Enhver spiller skal i disse tilfellene kunne fremvise skriftlig godkjennelse fra leder/sportslig leder i egen klubb om tillatelse til spill på dette grunnlag.

6. OPPSTILLING VED KAMPSTART

Førstnevnte lag i kampoppsettet stiller på samme side som kampuret er og benevnes som hjemmelag. Hjemmelag begynner med godkjent ball.

7. DRAKTLIKHET          

Sistnevnte lag er bortelag og bytter drakt ved draktlikhet, forutsatt at førstnevnte lag stiller i oppgitt og godkjent drakt.

8. SPILLETIDER

Klasse
Spilletid
Finalespill
Minihåndball (6-8 år)
1x15 min
Rangeres ikke
Aktivitetsspill (9-11 år)
1x20 min
Rangeres ikke
Aldersbestemte lag (12-14 år)
1x20 min
2x15 min
Aldersbestemte lag (15-18 år)
1x25 min
2x20 min
Senior
1x30 min
2x20 min

NB! Vær klar i god tid før kampstart. Lag som kommer mer enn 1-ett-minutt senere enn oppsatt kampstart, taper kampen og motstanderen får 2 poeng og 5 - 0 som kampresultat

9. DIVISJONSFORSKJELLER SENIOR

RingeriksCup ønsker å tilrettelegge for mest mulig like forutsetninger for sportslig utbytte og resultatoppnåelse. I senior-klassene tildeles lag i lavere divisjon 5 straffer pr divisjonsforskjell (dvs 5 straffer mellom 5. og 4. divisjon, og 10 straffer mellom 5. og 3. divisjon). Straffene skal tas før kampstart, og skal utføres av to eller flere spillere. Ved påmelding av lag baseres det på tillit at lagleder oppgir reelt nivå for spillergruppa.

10. SPILLESYSTEM       

I aldersbestemte klasser /senior spilles det innledende runder. De fire beste lagene går videre til semifinale. Ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør som teller. Ved lik målforskjell i innbyrdes oppgjør er den med best målforskjell som går foran, deretter den som har scoret flest mål.

11. SLUTTSPILL

I semifinalene og finalene spilles det ekstraomganger på 1 x 5 min ved uavgjort. Ved uavgjort også etter ekstraomganger, avgjøres kampen med Sudden death. Hvem som skal starte med avkast avgjøres med loddtrekning.

12. PROTESTER

Protester må nedlegges i henhold til NHF`s protestreglement og bekreftes skriftlig ved innlevering til hovedsekretariatet senest 30 min. etter kampslutt. Protestgebyr kr.500,- vedlegges protesten og refunderes dersom protesten tas til følge. Protesten skal være undertegnet av lagleder for det gjeldende lag. Laglederens navn skal stå på dommerkortet ved kampstart for å være gyldig.

13. TURNERINGSJURY

Turneringsjuryen består av 1 person fra arrangørklubben og en dommer fra annen deltagende klubb. Juryen kommer sammen og behandler protester umiddelbart og i henhold til NHF`s protestreglement. Juryens avgjørelse kan ikke appelleres.