Årsmøte 2020 i Heradsbygda HK gjennomføres via Teams 27.mai klokken 18.00.

Saksdokumenter gjøres tilgjengelig 1 uke før møtet.

Link til møtedeltagelse:

Bli med i Microsoft Teams-møte